20.01
vvkw-2022-2023-6×11-joebielejoemsemfank-facebook

Joebielejoemsemfank VVKW

Geplaatst op 20-01-2023

Vasteloavends Verain Kerkrade-West bestaat dit seizoen 6×11 jaar. Dat is al groot gevierd met een paar mooie avonden voor jong en oud in november vorig jaar. We zijn echter nog niet klaar en gaan nog een verjaardagsfeestje vieren op zaterdag 28 januari vanaf 19:11 uur in Partycentrum Heidsjer Tref. (Patronaatstraat 19 in Kerkrade-West)

De stichting VVKW 6×11 jaar nodigt jullie hierbij dan ook van harte uit om de vereniging te komen feliciteren met dit prachtige jubileum en samen het glas te heffen.


D’r Vasteloavends Verain Kirchroa-West besjteet dizze tsezong 6×11 joar. Dat is al jroeës jevierd mit e paar sjun oavende vuur jónk en oad in d’r november van ’t vurrieg joar. Vier zunt evvel nog nit veëdieg en junt nog e jeboertsdaagsfés viere op zamsdieg d’r 28e jannewaar vanaaf 19:11 oer in Partycentrum Heidsjer Tref. (Patronaatsjtroas 19 i Kirchroa-West)
 
De sjtieftoeng VVKW 6×11 joar wil uuch heimit da och va hatse i lade um d’r verain tse kómme jrateleere mit dit dizze prechtieje joebielejoem en tsezame ’t jlaas tse heëve.

Xclusive Multimedia Services