01.11
Vuurzitsender Lambert Werry

Lambert Werry 4 x 11 jaar jubileum

Geplaatst op 01-11-2023

Het is geen unicum maar het komt wel maar weinig voor: 4×11 jaar lid van d’r Vasteloavends Verain Kirchroa-West. In het geval van onze jubilaris Lambert Werry hadden we eigenlijk niet anders verwacht dan dat hij deze mijlpaal zou gaan vieren.

De eerste actieve bijdrage aan de VVKW van Lambert was voor het 2×11 jarig jubileum in het jaar 1979. Schijnbaar is dit goed bevallen want in de zomer van datzelfde jaar werd Lambert officieel lid. In de jaren na dit jubileum verkeerde de vereniging vaker in zwaar weer. In die tijd lag het bestuur na de carnavalsdagen, zoals we dat in goed Kerkraads dialect zeggen, “óp de vót” en was de kas weer eens leeg. Om de vereniging weer een goede basis te geven werd Lambert in 1990 gevraagd of hij voorzitter van de VVKW wilde worden. Hij zegde toe en samen met de nieuwe President Thei Geurts vormde hij het dynamische duo dat de aanzet gaf tot de wederopbouw van de vereniging. Beide heren kregen hiervoor ongekende volmachten van de ledenvergadering. Zo konden ze bijvoorbeeld op eigen initiatief Raad van 11 leden aanstellen of wegsturen. Nadat ze de vereniging weer goed op de rails hadden gezet hebben ze dit mandaat teruggegeven aan de vereniging en is het bestuur weer, met Lambert aan kop, op de gebruikelijke wijze gaan besturen.

In 2003 was het echter goed geweest. Na 13 jaar gaf Lambert de voorzittershamer over en werd hij benoemd als erevoorzitter. In die rol gaf Lambert advies aan het bestuur en bleef hij nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. In 2014 kwam de stoel van de voorzitter echter weer vrij en het lukte niet om een goede kandidaat te vinden die deze positie kon gaan vervullen. Om die reden verzocht het toenmalig bestuur Lambert in 2018 of hij de voorzittershamer voor een tweede termijn wilde oppakken. Hij zei toe en sindsdien vervult hij deze rol nu alweer 5 jaar. Tijdens de laatste ALV werd hij herkozen dus zal hij dit zeker nog tot 2027 blijven doen.

Omdat Lambert de VVKW al sinds de oprichting van dichtbij heeft meegemaakt – de vereniging is min of meer bij zijn toenmalige overburen opgericht – kunnen we Lambert wel betitelen als de wandelende VVKW encyclopedie. Van de opgedane kennis over de vereniging doet Lambert graag gevraagd en ongevraagd uitgebreid verslag. Met de nadruk op “uitgebreid”!

Voor zijn verdiensten voor de VVKW maar ook voor zijn zeer actieve rol in het verenigingsleven van Spekholzerheide – Lambert is o.a. lid van de oranje vereniging, zingt hij in het Kerkelijk zangkoor St. Rochus, is hij bijna 50 jaar voorzitter van de dekenale koorkring, is hij senator van de BCL, verzorgt hij samen met enkele anderen de rusttuin van Spekholzerheide én is hij voorzitter van de stichting Heidsjer Trefpunt – heeft het hare majesteit Koningin Beatrix reeds jaren geleden behaagd om Lambert te benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau. In 2012 werd dit nog overtroffen door het uitreiken van d’r Jode Sjteer van d’r Iere Road van d’r VVKW aan Lambert.

D’r Vasteloavends Verain Kirchroa-West feliciteert haar voorzitter van harte met deze mijlpaal en zal hem tijdens de seizoensopening op vrijdag 17 november 2023 uitgebreid in het zonnetje zetten.

Xclusive Multimedia Services