10.01
vvkw-2022-2023-prins-jimmy-II-facebook

14 januari a.s.: receptie Jimmy II

Geplaatst op 10-01-2023
Het bestuur van Vasteloavends Verain Kirchroa-West nodigt jullie hierbij van harte uit omdat Jimmy Velraeds is uitgeroepen als
JIMMY II, Prins va Kirchroa-West
Jullie kunnen hem komen feliciteren op zaterdag 14 januari 2023, vanaf 19:11 uur tot 22:11 uur in Partycentrum Heidsjer Tref, Patronaatstraat 19, 6466 HR te Kerkrade-West.
Na het feliciteren is het uiteraard tijd om te feesten!
D’r vuursjtand van d’r Vasteloavends Verain Kirchroa-West wil uuch hei mit va hatse i lade umdat d’r heer Jimmy Velraeds is oes-jeróffe als
JIMMY II, Prins va Kirchroa-West
Uur kant hem kómme jratelere óp zamsdieg d’r 14de jannewaar 2023, vanaaf 19:11 oer bis 22:11 oer in Partycentrum Heidsjer Tref, Patronaatsjtroas 19, 6466 HR i Kirchroa-West.
Noa ’t jrateleere is ’t natuurliech tsiet um fés tse viere!
Xclusive Multimedia Services